Tuinontwerpers

In onze ontwerpen zijn we voorstanders van evenwicht en rust. Evenwicht in ruimte, en rust in beleving. Duurzaamheid boven tijdelijke oplossingen. Veel aandacht besteden we aan structuurcontrasten waardoor materialen en plantensoorten optimaal tot hun recht komen. Ons enthousiasme voor planten komt tot uiting in doortimmerde beplantingschema’s die variëren van relatief bewerkelijk tot onderhoudsvriendelijk.

Wij gebruiken geen éénvormige beeldtaal, maar laten ons steeds opnieuw inspireren door de directe omgeving, de stijl van de bebouwing, de natuurlijke en historische context van een plek. Hierdoor is ieder project onderscheidend en wordt een tuin onmiskenbaar ingebed in zijn omgeving. Waar mogelijk verbinden we de plek met het omringende landschap of zoeken we aansluiting bij een aantrekkelijk uitzicht.

Een tuin of buitenruimte moet jaarrond interessant zijn. Met bladhoudende heesters, opvallende takkenstructuren, fraai ingedroogde bloemhoofden en stengels, maar ook met vorstbestendige potten behoudt een tuin óók in de wintermaanden zijn attractief beeld.

We besteden een meer dan gemiddeld aantal uren aan het ontwerpproces. Dat begint al met het inleven in de wensen van de opdrachtgever en het terdege doorgronden van de mogelijkheden die een locatie biedt. Luisteren en aanvoelen is onze eerste zorg voordat het schetsen begint. In de uitwerking van onze ideeën zijn details vaak net zo belangrijk als het uitgangspunt. Studio Ewald Jamin richt zich dan ook op díe opdrachtgevers die een meer dan gemiddeld belang hechten aan kwaliteit in ontwerp en in detaillering.

Proces

Van beschutte stadstuin tot openbaar toegankelijke museumtuin: het is onze ambitie steeds de juiste sfeer en beleving te treffen zonder functionele of pragmatische aspecten daarbij uit het oog te verliezen. Als klein tuinontwerpbureau werken we op een persoonlijke, nauw betrokken manier. Los van grootte of complexiteit start ieder tuinproject op dezelfde wijze.
We ontvangen u graag in onze studio te Lisse waar we een indruk krijgen van het project en uw uitgangspunten. We informeren u over onze werkwijze en leggen uit wat we voor u kunnen doen. Wanneer we denken dat we voor elkaar de juiste partij zijn maken we een afspraak voor een bezoek op de locatie.
Bij dit eerste bezoek luisteren we naar uw wensen, verwachtingen en ideeën, en kijken we naar de omgeving, de context, de bebouwing en alle andere elementen die ons inspireren bij het creatieve proces.

Na goedkeuring van de offerte voor onze creatieve inbreng beginnen we met het verzamelen van de benodigde gegevens en starten we met het schetsontwerp.

Bij de presentatie en bespreking van dit creatieve basisontwerp is altijd ruimte voor aanpassingen, voortschrijdende inzichten, wijzigingen die in het definitieve ontwerpplan worden meegenomen.

Dit definitieve ontwerp bestaat uit een gedetailleerde uitwerking met een technisch matenplan en een gespecificeerd beplantingsschema: een totaalpakket dat de basis vormt voor de realisatie.

Bij de aanleg kunnen we u desgewenst adviseren bij uw keuze voor een professioneel hoveniersbedrijf, en begeleiden we het proces van realisatie al naar gelang de gemaakte afspraken.
Ook in de daaropvolgende jaren komen we graag terug om u met advies terzijde te staan en de ontwikkeling waar nodig bij te stellen zodat het bedoelde eindbeeld in stand blijft.